videótár

A videótár első eleme a lectio divina módszerét ismerteti részletesen, mellette található a két legfrissebb lectio divina segédanyag rövid bevezetője az Örömhírre hangolva felvételsorozatból. A további videóbevezetők a Kezdőlap vonatkozó segédanyagánál találhatóak. Ezen az oldalon lejjebb a lectio divina eucharistica videóit adjuk még közre.

A lectio divina módszere

Általános bevezető a Szentírás
imádságos olvasásához

Örömhírre hangolva

Évközi 13. vasárnap “B” év
lectio divina bevezető

Örömhírre hangolva

Évközi 14. vasárnap “B” év
lectio divina bevezető

Lectio divina eucharistica

Az alábbi képes bejegyzésekre kattintva a lectio divina eucharistica filmfelvételei tekinthetők meg.

Amikor az Emberfia eljön dicsőségében (Mt 25, 31-46)

Az Utolsó ítélet reménye

Aki hisz bennem, annak örök élete van (Jn 6,22-59)

“Én vagyok az Élet kenyere”

Jó nekünk itt lenni! (Mt 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36)

Urunk színeváltozása

Fogytán a bor (Jn 2, 1-11)

Kinyilatkoztatta dicsőségét,
s tanítványai hittek benne

Megesett rajtuk a szíve (Mt 14, 13-21)

“Nem kell elmenniük,
ti adjatok nekik enni”

Hát nem lángolt a szívünk? (Lk 24, 13-35)

Jeruzsálem legyen
a vonatkoztatási pont!

Vegyétek és egyétek: ez az én testem (Mk 14, 22-25 || Mt 26, 26-29 || Lk 22, 19-23)

“Ez az én testem,
mely értetek adatik”

…én, az Úr és Mester megmostam lábatokat (Jn 13, 1-20)

Isten odahajlása
a másik ember felé

…megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat /Lk 24,36-49/

A feltámadt Jézus
megjelenik az apostoloknak