Szeresd az Urat, a te Istenedet, és felebarátodat, mint saját magadat (Mt 22, 34-40)