Szakirodalom

Ezen az oldalon a lectio divinához kapcsolódó kiadványokat, írásokat gyűjtjük. Ahol lehetséges, digitális formában adjuk közre ezeket vagy az interneten elérhető helyükre hivatkozunk. Örömmel vesszük ilyen jellegű anyagok ajánlását, beküldését a lista bővítése, teljesebbé tétele érdekében.

lectio-divina-pecsi-egyhazmegye

Lectio divina egyházi megnyilatkozásokban

Azon egyházi dokumentumok, részletek gyűjteménye, melyek kifejezett módon beszélnek a lectio divina módszerről.

lectio-divina-eucharistica-pecsi-egyhazmegye

Dei Verbum

Az isteni kinyilatkoztatásról szóló dogmatikus konstitúció a Szentírás természetét és az Egyház életében betöltött szerepét tárgyalja.

lectio-divina-pecsi-egyhazmegye

Verbum Domini

XVI. Benedek pápa ebben az írásában a Szentírás napi olvasására buzdít. Külön kitér a lectio divina imádságos bibliaolvasási módszerre.

lectio-divina-pecsi-egyhazmegye

Szentírásmagyarázat az Egyházban

A dokumentum a Szentírás értelmezésének módszereit és ezek megfelelő alkalmazását mutatja be részletesen.