Lectio divina eucharistica

A lectio divina eucharistica filmfelvételek formájában áll rendelkezésre. Az alábbi képes bejegyzésekre kattintva a Pécsi Egyházmegye honlapján közzétett összefoglaló nyílik meg, amely a kiválasztott részhez tartozó filmfelvételt is tartalmazza. Ha közvetlenül a filmfelvételt szeretné megtekinteni, látogasson el a videótárba.

lectio-divina-eucharistica-pecsi-egyhazmegye

Amikor az Emberfia eljön dicsőségében (Mt 25, 31-46)

Az Utolsó ítélet reménye

lectio-divina-pecsi-egyhazmegye

Aki hisz bennem, annak örök élete van (Jn 6, 22-59)

“Én vagyok az élet kenyere”

lectio-divina-pecsi-egyhazmegye

Jó nekünk itt lenni! (Mt 17,1-9; Mk 9, 2-10; Lk 9, 28-36)

Urunk színeváltozása

lectio-divina-eucharistica-pecsi-egyhazmegye

Fogytán a bor (Jn 2, 1-11)

Kinyilatkoztatta dicsőségét,
s tanítványai hittek benne
lectio-divina-pecs-egyhazmegye

Megesett rajtuk a szíve (Mt 14, 13-21)

“Nem kell elmenniük,
ti adjatok nekik enni”
lectio-divina-pecsi-egyhazmegye

Hát nem lángolt a szívünk? (Lk 24, 13-35)

Jeruzsálem legyen
a vonatkoztatási pont!
lectio-divina-pecs-egyhazmegye

Vegyétek és egyétek: ez az én testem (Mk 14, 22-25 || Mt 26, 26-29 || Lk 22, 19-23)

Ez az én testem,
mely értetek adatik
lectio-divina-pecs-egyhazmegye

...én, az Úr és Mester megmostam lábatokat (Jn 13, 1-20)

Isten odahajlása
a másik ember felé

lectio-divina-pecs-egyhazmegye

...megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat /Lk 24, 36-49/

A feltámadt Jézus
megjelenik az apostoloknak

lectio-divina-pecs-egyhazmegye

Ők pedig állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában (ApCsel 2,42-47)

Nincsen igazi keresztény élet
apostoli tanítás nélkül!

lectio-divina-pecs-egyhazmegye

Mindent szabad, de nem minden használ (1Kor 10,14-33)

Mert az Úré a föld
és annak teljessége.

lectio-divina-pecs-egyhazmegye

A test, bár sok tagja van, mégis egy test (1Kor 12,12-31)

Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta.

lectio-divina-pecs-egyhazmegye

Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jött el /Zsid 9,11-28/

Az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek