Karácsony pásztorok szentmiséje

A pásztorok megtalálták Máriát, Józsefet és a Gyermeket. (Lk 2,15-20)

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 2,15-20)

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást:
,,Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk!” El is mentek sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet.
Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk.
A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 62,11-12)

 Az Úr hirdeti a föld határáig:
„Mondjátok meg Sion leányának: Íme, eljön Szabadítód, íme, vele van a fizetség és kezében a jutalom. »Szent népnek«, »az Úr megváltottjainak« hívják majd őket, téged meg »keresett városnak«, »nem elhagyottnak« neveznek.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 96,1.6;11-12)  –  2. tónus

Válasz: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus.

Előénekes: Király az Úr, a föld ujjong, * és örvendjen minden sziget.
Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek.
Hívek: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus.

E: Fényesség ragyog az igazra, * és öröm a tiszta szívűekre.
Örvendjetek, igazak, az Úrban, * és szent nevére áldást mondjatok.
H: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus.

SZENTLECKE a tituszhoz írt levélből (Tit 3,4-7)

Testvéreim!
Amikor Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket; nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében. Bőséggel árasztotta reánk a Szentlelket Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy kegyelmével igaz életet éljünk, és az örök élet reménye legyen osztályrészünk.

Alleluja  – 3a. tónus

Alleluja! Alleluja!

Dicsőség a magasságban Istennek* és a földön békesség a jóakaratú, embereknek.

Alleluja!

A fenti evangéliumi szakaszhoz tartozó lectio divina segédanyag
az alábbi ikonokra kattintva tölthető le:

lectio-divina-pecsi-egyhazmegyelectio-divina-pecsi-egyhazmegyelectio-divina-pecsi-egyhazmegye

Az EPUB és MOBI formátumú dokumentumokat
az ingyenes PocketBook Reader aplikációval teszteltük.