Impresszum

A lectiodivina.hu oldalon található szövegek és képek feltöltését, a tartalom karbantartását a Pécsi Egyházmegye Pasztorális Irodája végzi. A forrásanyagok felkutatásában, összegyűjtésében, megszerkesztésében a lectio divina munkacsoport működik közre, melynek vezetője Nyúl Viktor, egykori és jelenlegi tagjai: Asztalos Gábor Tamás, Asztalos Lívia, Csonka Laura, Endrédi Melinda, Geiszelhardt Sára, Görföl Tibor, Haász Rebeka Anna, Fazekas Zsófia, Hegyi László, Járai Ferenc, Máté Mária Magdolna Teréz nővér, Mohay Réka, Molnár Dzsenifer, Nyúlné Révfalvi Ildikó, Paal Ágnes, Rácz Dávid, Rácz Édua Anna, Révai László, Roszkopf Rita, Sárszegi Judit, Szabóné Nagy Katalin, Szily Boglárka, Vermes Nikolett, Zimonyi Géza.

Szerzői jogok:
A fotók a Pécsi Egyházmegye fotóarchívumából, illetve a Pixabay ingyenesen felhasználható képei közül származnak.
A Biblia szövegének fordításait a következő forrásokból vettük át:

Katolikus Egyház Katekizmusa: archiv.katolikus.hu/kek (utolsó letöltés 2020. május 15.)
Pápai gondolatok: regi.katolikus.hu (utolsó letöltés 2020. szeptember 14.)
A közölt patrisztikus szövegek jellemzően Aquinói Szent Tamás Catena Aurea című művének interneten angol, illetve német nyelven elérhető, a lectio divina munkacsoport által készített fordításai, összefoglalói, ettől eltérő esetekben az adott szövegnél található forrásmegjelölés a mérvadó.
Az énekek hangzó anyagát a nepenektar.hu oldalról, illetve a youtube-on elérhető felvételek közül válogattuk.
A versek és a tantörténetek az egyes esetekben konkrétan is megjelölt, interneten szabadon elérhető forrásokból valók.

A honlapon található minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok tulajdonosai a fentebb említett esetekben a forrásnál megjelölt jogtulajdonosok, külön meg nem jelölt esetekben a Pécsi Egyházmegye. Hitbuzgalmi és lelkipásztori célra az anyagok szabadon felhasználhatók a hatályos jogszabályok adta keretek között.

A honlap szerkesztői kizárják felelősségüket a honlapon közölt tartalmak jogosulatlan felhasználásából eredő bármilyen követeléssel szemben.

Olvasóink észrevételeit a Kapcsolat menüpontban megjelölt elérhetőségeken keresztül szeretettel várjuk.