Évközi 29. vasárnap

Imádkozzunk kitartóan és hittel! (Lk 18,1-8)

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 18,1-8)

Abban az időben:
Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni.
Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.«
A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.«”
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik.
Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 17,8-13)

A választott nép pusztai vándorlása idején történt:
Az amalekiták előrenyomultak, hogy Refidimnél megküzdjenek Izrael fiaival.
Mózes így szólt Józsuéhoz: „Válassz ki nekünk férfiakat, és szállj harcba az amalekitákkal. Én pedig holnap Isten botjával a kezemben kiállok a domb tetejére.” Józsue úgy tett, ahogy Mózes parancsolta, és megütközött az amalekitákkal. Mózes közben Áronnal és Hurral fölment a domb tetejére.
Ameddig Mózes a kezét kitárva tartotta, az izraeliták fölényben voltak, de ha leeresztette a kezét, az amalekiták jutottak fölényhez. Mózes karja végül is elfáradt. Ezért vettek egy követ, odavitték és ráültették. Áron és Hur pedig a karját tartotta, egyik az egyik oldalon, a másik a másik oldalon. Így karja kitárva maradt napszálltáig. Józsue pedig kardélre hányta az amalekitákat és hadi népüket.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 120,1-2.3-4.5-6.7-8)  –  3. tónus

Válasz: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.
Előénekes: Szememet a hegyekre emelem, * honnét is jöhetne segítségem.
Segítséget csak az Úrtól kaphatok, * aki a mennynek és a földnek alkotója.
Hívek: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.
E: Nem engedi inogni lábadat, * nem alszik el aki őriz téged.
Bizony nem szunnyad, nem is alszik el, * aki őre Izraelnek.
H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.
E: Az Úr a te őrződ, ő a te védelmed, ő jobbod felől megóv téged.
Nem éget délben a nap tüze, * és nem dermeszt a holdas éjjel.
H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.
E: Az Úr megvédi lelkedet, * az Úr megőriz minden bajtól.
Az Úr vigyáz rád jártadban, keltedben, * mostantól fogva mindörökké.
H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből (2Tim 3,14–4,2)

Szeretett Fiam!
Tarts ki amellett, amit tanultál, s amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre.
Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen.
Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az ő eljövetelére és országára: hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.

ALLELUJA (Zsid 4,12)  –  9. tónus

Alleluja! Alleluja!

Isten szava élő és átható, * megítéli a gondolatot és a szándékot szívünk mélyén.

Alleluja!

A fenti evangéliumi szakaszhoz tartozó lectio divina segédanyag
az alábbi ikonokra kattintva tölthető le*:

lectio-divina-pecsi-egyhazmegye

Az EPUB és MOBI formátumú dokumentumokat
az ingyenes PocketBook Reader aplikációval teszteltük.