Lectio divina egyházi dokumentumokban A II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúciója az isteni kinyilatkoztatásról (1965) (DV 2. 8-10.23-25.) A kinyilatkoztatás természete 2. Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy...